Lærinngs pris 2019

Lærinngs pris 2019

Tusen takk og veldig hyggelig å ha mottatt lærings pris 2019 under middag på Tyrifjord Hotell, Vikersund i dag tirsdag den 3, desember! Voksenopplæringsforbundet i Buskerud (VOFO) er en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Buskerud.

VOFO har valgt Buskerud Innvandrerråd (BIR) som mottager av Læringsprisen 2019.

AOF Buskerud, som har jobbet tett med BIR i flere år, har nominert Buskerud Innvandrerråd til Læringsprisen 2019.

BIR er stolte over at det store engasjementet som er vist i arbeidet for å tilby sine medlemmer kurs, nå blir anerkjent. Vi har hatt fokus på enkeltmennesker. har jobbet engasjert og målrettet for å kunne tilby og få gjennomført dette på en måte som har bidratt til å fremme kunnskap og kunnskapsformidling.

Over 100 deltagere har gjennomført kurs i norsk, regning og digital opplæring, det er fortsatt over 5o som står på venteliste.

Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud, og også ett av landets mest aktive innvandrerråd. Rådet er ett aktivt organ og vært med på å forme det flerkulturelle Buskerud. BIR bygger broer, og skaper arenaer hvor forskjellige kulturer kan møtes. Rådet har ca. 4000 medlemmer.

Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud.

Rådet er engasjert i meningsfullt, brobyggende og dialogskapende arbeid i samspill med mange andre aktører på fylkes- og regionalnivå. .Vi er veldig stolt over det frivillige arbeide som vi har gjort, og vi er en organisasjon som jobber hele tiden for å skape møte plasser. Vår fokus har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for alle.

Hilsen Leder Buskerud Innvandrerråd Bijan Gharahkhani