BIR ÅRSMØTE 2020

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte
Torsdag 28. mai 2020 kl. 17.00 i Folkets Hus Øvre Torggate 9, 3017 Drammen

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til dette årsmøtet. Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, som har stemmerett.

Årsmøtet er BIRs øverste organ