Medlemskap

Bli medlem

Gjennom medlemskapet kan du støtte Buskerud innvandrerråd, B.I.R. i sitt arbeide for reell likestilling mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen.

På et orienteringsmøte den 21.03.98 mellom Buskerud Fylkeskommune og flere innvandrerorganisasjoner, tok representanter fra innvandrerrådet i Drammen initiativ til å danne et innvandrerråd for hele Buskerud fylke.

Rådet har som hovedformål å fremme innvandrernes sak overfor lokale og sentrale myndigheter. Innvandrerrådet skal ta vare på innvandreres interesser.

Medlemskapet er åpent for alle aktive innvandrer- og flyktningesorganisasjoner i Buskerud. Medlemsorganisasjoner forplikter seg til å forholde seg til vedtekter og reglement, betale sin årlige kontingent som fastsettes av styret, og til å delta aktivt i utformingen av rådets virksomhet.

En medlemsorganisasjon kan bli fratatt medlemskapet sitt i B.I.R. dersom vedtektene er misligholdt. Styret fremlegger begrunnelsen for ekskludering på årsmøte. Organisasjonen kan klage styrets vedtak til årsmøte.

Søknad om medlemskap rettes til styret for B.I.R. Medlemskap trer i kraft etter styrets godkjennelse.

For å kunne videreføre vårt informasjonsarbeid er vi avhengig av medlemmer som støtter oss økonomisk. Og vi håper på din støtte!

Kontingent:

- Organisasjoner kr 200,-/år

Klikk her om du ønsker å bli medlem.