Tilgjengelighetserklæring for nettsted

 Buskerud innvandrerråd


Buskerud innvandrerråd er opptatt av å tilby et inkluderende og tilgjengelig nettsted for alle brukere. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten til nettstedet vårt, og vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for alle å finne, bruke og forstå informasjonen vi tilbyr.

Tilgjengelighetstiltak som er gjort:

  • Nettsiden er designet med tanke på tilgjengelighet, og følger WCAG 2.1 nivå AA-standardene for universell utforming.
  • Vi har valgt farger og kontraster som gjør teksten lett å lese, og vi bruker alternativ tekst for bilder og grafikk.
  • Nettsiden er responsiv og tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter, slik at den er like brukervennlig på mobiltelefoner og nettbrett som på datamaskiner.
  • Vi har sørget for at nettsiden kan navigeres med tastaturet alene, slik at personer som ikke kan bruke musen også kan navigere på nettsiden.
  • Vi benytter oss av overskrifter og annen typografisk struktur for å gjøre innholdet på nettsiden enklere å navigere og forstå.

            Tilgjengelighetstiltak som er planlagt:

  • Vi vil gjøre en grundigere tilgjengelighetsvurdering av nettsiden vår, og arbeide videre med å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
  • Vi vil sørge for at alle nye nettsider og nettløsninger vi utvikler er tilgjengelige fra starten av.
  • Vi vil sørge for å tilby alternativt innhold for personer med syns- og hørselsnedsettelser, som for eksempel teksting av videoer og transkripsjoner av lydfiler.