Buskerud Innvandrerråd organisasjonskurs, informasjon om Assistert retur, Informasjon om Frivillig børs i Drammen i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, INLO (Innvandrernes landsorganisasjon) for våre medlemmer. 

Den 11.novmeber på Buskerud Fylkeskommune. Takk til Jon Endre Olsen Kultur Sjef, Nasim Rizvi ,Anne Lise Løvdal, ,Idris Winnangah, Hoa Thai, Fernando Baez Jean Claude Luabeya INLO. Silje Bjørge Drammen kommune og dere alle andre for en fantastiske og lærerik dag sammen på torsdag 1.novmeber på Buskerud Fylkeskommune. 

Arkiv 2019

Takk til Frelsearmeen og Senterkirken i Hokksund.

To flotte dager i Øvre Eiker! Det første tirsdag den 16, oktober Internasjonal Festaften med over 100 gjester på Frelsearmeen i Hokksund og det andre søndag 21, oktober med så mange gjester InternationalFellowship i Senterkirken i Hokksund! Stolt over så mange som bidrar til et godt samfunn for alle og Takk til Frelsearmeen og Senterkirken i Hokksund. 

Vi skal vise verden at vi kan leve sammen i fred og fordragelighet, og respektere hverandre som mennesker uavhengig av religion og hjemland. Vi trenger ikke være enige i alt, men vi må snakke sammen og finne felles løsninger. Det må bli slutt på at vi tenker de og vi, men i stedet tenke "oss", for jeg er meg og du er deg, men sammen har vi hverandre!

Hilsen Leder av Buskerud Innvandrerråd. 

Arkiv 2019 

Forbereder seg til årets TV-aksjon

Det nærmer seg tiden for det som kalles for «Verdens største dugnad» - nemlig den årlige TV-aksjonen. I år er dette søndag 21. oktober, men allerede nå er forberedelsene i full gang - også lokalt.Onsdag var det samling på Arbeidern - Frivillighetens hus i Gamle-Hokksund. Og som vanlig hadde Nav og Bijan Gharahkhani benyttet anledningen til å ta med en del av de nyankomne til Øvre Eiker for å lære dem hva dugnad betyr i praksis og ikke minst hva TV-aksjonen skal gå til. Målet er at flere av dem deltar også i år. 

Arkiv 2018

«Gjestebud», som er en årlig dialogmøte på Union Scene i Drammen

Den ble holdt for 14. gang . Det var gode innlegg, gode samtaler, nydelig mat og god underholdning.Samtalen i år var «Er det en sammenheng mellom teknologisk utvikling og menneskerettigheter». Buskerud innvandrerråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (www.dotl.no) har gjennom mange år støttet dialogarbeidet i Drammen og er en vesentlige partnere i som står bak Gjestebud. Vi arrangerer medlemsmøter og dialogarrangementer. Gjestebud er ett av de viktigste. Gjestebud, som er en årlig dialogmiddag på Union Scene i Drammen! Gjestebud 2018 gikk av stabelen søndag 28.oktober kl. 17.00 - 20.00. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale. 

Arkiv 2018

Buskerud innvandrerråd feirer 20 år 

Gratulerer med 20-årsjubileet! Buskerud innvandrerråd har gjort, og gjør, et imponerende arbeid som vi i fylkeskommunen er svært stolt over. For 20 år siden ble organisasjonen Buskerud innnvandrerråd etablert.Arbeidet med integrering gjennom dialog og samhandling, med å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og det å skape møteplasser, var viktig den gang, har vært viktig hele tiden og er viktig nå, understreker fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Buskerud fylkeskommune. 

Arkiv 2018


Flyktninger hjalp eldre for niende år på rad 

Nyankomne hjalp de eldre beboerne på Rådhusgata Bofellesskap i Hokksund med dugnad sist uke.For ni år siden tok NAV i Øvre Eiker initiativet til at flyktninger og asylsøkere kunne hjelpe til en dugnad hvor man skulle stille opp for de eldre i Rådhusgata.
Leder i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani, kunne overfor Utrop fortelle om en dugnadsånd og en tradisjon som alle satte pris på. De godt voksne beboerne trengte hjelp til blant annet å vaske ned fellesrom og ganger en gang i året, og satte stor pris på den "mangfoldige" hjelpen. 

Arkiv 2018

Buskerud innvandrerråd konferanse i Drammen "Tvangsekteskap og sosial kontroll" 

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av de unges frihet er alvorlige brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.Søndag den 19,November arrangerte Buskerud innvandrerråd konferanse i Drammen "Tvangsekteskap og sosial kontroll - la oss snakke om det!" Arrangementet, samlet nesten 100 deltakere, dette var et samarbeid mellom Imdi (Integrerings- og mangfolds direktoratet), Buskerud fylkeskommune og Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)og andre lokale organisasjoner og ressurspersoner . Konferanse som et ledd i det forebyggende arbeidet mot bl.a tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet.Konferansen var åpen for alle. Farahnaz Bahrami, fra Norges Ambassade i Tyrkia, Farrah Ghazanfar fra Norges Ambassade i Kenya, Fylkesvaraordfører i Buskerud Olav Skinnes var tilstede. Her er åpningstalen til leder av Buskerud Innvandrerråd. Frihet til å elske den du vil, til å bestemme over egen kropp og frihet til å ta selvstendige valg, er sentrale verdier i vårt samfunn. Konferansen har fått tittelen Tvangsekteskap, sosial kontroll - la oss snakke om det!Buskerud Innvandrerråd etablerte seg i 1998 og neste mars har vi 20 års markering.Vi er veldig stolte over det frivillige arbeide som vi har gjort, og vi er en organisasjon som jobber hele tiden for å skape møte plasser. Vårt fokus har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for alle. Vi tror på et vi samfunn!

Buskerud Innvandrerråd Bijan Gharahkhani 

Arkiv 2018

Verdensdagen for Psykisk Helse 

Buskerud Innvandrerråd takker Fjell Kirke og Familiehjelpen i Drammen for et givende samarbeid som samlet mange på Fjell Kirke. Det var i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk Helse. Temaet var psykisk helse og hjelp til å mestre hverdagen. Familiehjelpen ga et innblikk i psykologisk førstehjelp, og hvordan man kan snakke vennlig til seg selv. Pakistans ambassadør Mrs Riffat Masood holdt åpningstalen med en innledning om psykisk helse. Norsk-somaliske Safia Abdi Haase fortalte om sin reise fra å være en kvoteflyktning med 3 barn, til å være ferdig vandret. Hun er en inspirator som fremstår som et forbilde, og med håp, toleranse, åpenhet og en vilje sterkere enn stål, så kan alt snus til det bedre.
Buskerud Innvandrerråd 

Arkiv 2018

Gjestedud

For 12. gang ble det arrangert gjestebud i Drammen søndag kveld. Dette er en årlig dialogmiddag der folk samles for å snakke rundt et tema over små bord og spiser sammen. Tradisjonen for Gjestebud i Drammen ble startet av fredsaktivisten Tahir Mahmood og Astrid Bjellebø Bayegan i 2005 i samarbeid med Buskerud Innvandrerråd og DTOL (Drammen tro og livssyn.170). påmeldte i år er rekordmange.Tema for årets gjestebud var «Flyktninger som ressurs», med fokus på suksessfaktorer hos flyktninger som integreres i Norge.Takk til gode Rollemodeller Nastaran Samavat Zvonimir Vojtulek Vojta ogTakk til styre av gjestebud for en fantastisk arbeid!  
Arkiv 2018

Stor interesse for valgmøte for innvandrere 

Onsdag 9. august 2017 fylte kommunestyresalen i rådhuset i Hokksund seg opp av innbyggere med innvandrerbakgrunn som ville lære mer om valget og de ulike politiske partiene.
​Det er Buskerud innvandrerråd, i samarbeid med Innvandrernes landsorganisasjon, Øvre Eiker innvandrerråd, Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune, som står bak initiativet til informasjonsmøtet. Målet er å vekke interessen for valg og politikk, og slik få opp valgdeltakelsen. 

Arkiv 2017

Søndag 22. oktober går årets største dugnad av stabelen - altså NRKs TV-aksjon

I år er det Unicef som får inntektene fra aksjonen og disse skal fordeles på barn i fem land. Informasjonsmøte i Øvre Eiker var et godt samarbeid med Frivillighetssentralen Øvre Eiker kommune ,Øvre Eiker kommune ,NAV Øvre Eiker, TV- Aksjonen Buskerud, Unicef og Buskerud Innvandrerråd.  Arkiv 2017

Idedugnad innvandrerråd i Modum 

Det ble i går gjennomført en vellykket idedugnad i forbindelse med arbeidet rundt etablering av innvandrerråd i Modum. Ordfører Ståle Versland ønsket velkommen og sa litt om hvorfor vi ønsker innvandrerråd i kommunen. Leder i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkhani, fortalte om erfaringer ved etablering av innvandrerråd i andre kommuner og hvilken rolle rådet kan ha i lokalsamfunnet. 

I overkant av 20 innvandrere deltok i møtet og mange av de ønsket å være med i arbeidsgruppa som bl.a. skal se nærmere på organisering, oppgaver og utkast til vedtekter. Målet er å få på plass innvandrerråd i løpet av 2017.  

Arkiv 2017

Flerkulturell julefest

Mandag 12. desember var det flerkulturell julefest i samarbeid med Ringerike kommunen, Ringerike Røde Kors, barnehager og asylmottak på Røde Kors-huset. Tanken bak det hele er at barn med ulik nasjonalitet og religion skal få oppleve norsk juletrefest. Takk for at i mange år, jeg som leder av Buskerud Innvandrerråd sammen med Runar Johansen deler ut gaver til barna og er med på det flotte opplegget. Vi må ikke utslette våre egne tradisjoner og vår egen kultur! Gjensidig respekt for hverandre og våre ulikheter beriker vårt samfunn!Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere og dere andre en riktig god jul og et godt nytt år! 

Arkiv 2016

En appell på verdens flyktningdag 

Kjære alle sammen.

Verdens flyktningdag er en FN-dag som markeres den 20. juni. Dagen er opprettet for å få oppmerksomhet for flyktningers liv verden over.
I første halvår av 2015 har 340 000 flyktninger tatt seg inn i Europa.Tallet på flyktninger er det høyeste siden registreringene tok til etter andre verdenskrig. Inntil nå har den rikeste delen av verden svart på flyktningutfordringen med å sende penger og bidra til å sikre livsgrunnlaget for flyktningene. Dette er ikke lenger nok, og FN får heller ikke på lang nær de ressursene som er lovet til arbeidet for flyktninger. 

Arkiv 2016

NRK's TV-Aksjon

I dag mandag den 3, oktober var det NRK sin TV-Aksjon som var tema. Det var et godt samarbeid med Øvre Eiker Innvandrerråd, Buskerud Innvandrerråd, fylkesleder for Røde Kors, fylkesledelsen for TV-Aksjonen Buskerud, NAV Øvre Eiker og Øvre Eiker Frivillig Sentral. I forbindelse med høstens TV-Aksjon for NRK, hvor de innsamlede midler skal gå til Røde Kors og deres arbeid med flyktninger i flere land. vi fikk høre om Kongo og vi fikk en "hjerte- takk " fra en av våre kvinnelige nye venner fra Syria.Jon Wold trakterte gitar og sang seg inn hos nye og gamle venner, som den flotte trubaduren han er.TUSEN TAKK til alle som kom, som ga av seg selv, som sang, klappet og var tilstede! 

Arkiv 2016

Tusen takk til Sada A Sahal 

For at invitert meg til å holde et innlegg om integrering og samfunnsdeltakelse.

Takk til et godt seminar om integrering og samfunnsdeltakelse i Drammen med fokus: utforminger i møte med somaliere i Norge, arrangert av organisasjon: Sagal Hjelp til Selvhjelp (SHSHO) !På søndag Drammen Røde Kors! 

Arkiv 2016

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) Årsmøtet har avhold 28.-29 mai 2016 på Hotel Quality Ambassadour i Drammen

Buskerud innvandrerråd hadde ansvar for å arrangere årets årsmøtet, og alle medlemsorganisasjoner deltok med sine representanter. Årsmøtet har avhold 28.-29. mai 2016 på Hotel Quality Ambassadour i Drammen.

Velkomstord til INLOs Årsmøte 2016 var Bijan Gharakhani, leder for Buskerud Innvandrerråd og Hayri Kilinc, leder for Innvandrernes landsorganisasjon.
Blant gjestene var Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune som hold velkommen tale.
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge er en sammenslutning av frivillige innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.Bijan Ghrahkhani ble valgt som møte leder for årsmøte og under årsmøte Nasim Rizvi ble valgt som styremedlem av Inlo og Lola Awoyemi som vara og Nancy Maria Amundsen som medlem av valgkomiteen .Buskerud Innvandrerråd takker for tillitten som verten og gleder oss til samarbeide med Inlo.

Hilsen Bijan Gharahkhani: Leder Buskerud Innvandrerråd

Arkiv 2016

Garakhani gjenvalgtBijan Gharakhani går løs på en ny årsperiode som leder i Buskerud Innvandrerråd (BIR)

Beslutningen kom etter sist helgs årsmøte i rådet, og dermed går norsk-iraneren løs på et nytt arbeidsår med å fronte rådet.
Han har med sine unike leder egenskaper, løftet BIR til å bli et råd som har en viktig funksjon i Buskerud, kommer det frem som begrunnelse i en pressemelding fra rådet i dag. 

Arkiv 2016

Buskerud fylkeskommune inngår partnerskapsavtale med Buskerud Innvandrerråd.

Og å fremme dialog og samhandling mellom etniske minoritetsgrupper og mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i Buskerud, skape møteplasser, sier Kristensen. Buskerud Innvandrerråd er en samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for over 30 innvandrerorganisasjoner, herunder ca. 4000 personmedlemmer i Buskerud. 

Arkiv 2016

Listhaug er minister for hele Norge

Gharahkhani, som er leder i Buskerud Innvandrerråd, og har svært liten sans for Drammen Frps fremstøt for å få innvandringsminister Sylvi Listhaug til å droppe kick off for prosjektet Internasjonale Drammen 9. februar, skriver Drammens Tidende. Innvandrerråd-lederen priser prosjektet, som går ut på å få 1000 innvandrere ut i jobb innen 2020. Kommunen er en av støttespillerne til Internasjonale Drammen. Målsettingen til prosjektet, som milliardær Terje Stykket og prest Ivar Flaten har tatt initiativet til, er at 500 bedrifter i Drammens-regionen skal ansette to "utradisjonelle" medarbeidere hver innen 2020. Arkiv 2016

Ikke voldsprisen

Buskerud Innvandrerråd gratulerer Ikke voldsprisen til Ivar Flaten. Sogneprest i Fjell menighet i Drammen, får Ikkevoldsprisen 2016. På grunn av hans innsats for å bygge bro på tvers av kultur og tro i Drammen. Gratulerer så mye Ivar, dette er velfortjent 

Arkiv 2016

Her er den nye lederen av likestillingsutvalget

Noe av det første vi skal gjøre er å lage en handlingsplan og sørge for at vi får mer fakta om likestillingen i Buskerudsamfunnet på kjønn, etnisitet, legning og funksjonshemning.Buskerud fylkeskommune oppretter nå et likestillingsutvalg (2016-2019).Likestillingsutvalget skal ta initiativ for å få fram saker med betydning for likestillingsspørsmål, både hva gjelder kjønn, etnisk bakgrunn, legning eller funksjonshemning. 

Arkiv 2016

Morsmål og identitet

Som en innvandrermor og samfunnsengasjert kvinne, synes jeg at å knytte mobbing til folks bakgrunn og morsmålsundervisning er helt feil. Det kan være sant at barn med minoritetsbakgrunn blir mer utsatt for mobbing enn etnisk norske barn, men å diskutere barnas bakgrunn og morsmål hjelper ikke. Det kan tvert imot gjøre problemet enda verre. 

Arkiv 2016

Vi kan ikke glemme 

Rundt 70 personer møtte opp da Buskerud Innvandrerråd arrangerte minnemarkering for terrorofrene etter 22. juli.Vi skal fortsette å stå opp for våre grunnleggende verdier. Vi skal kjempe for åpenhet, toleranse og mangfold. Vi skal jobbe hver eneste dag for å forsvare, styrke og videreutvikle det norske demokratiet. Slik hedrer vi dem som døde, sa leder i Buskerud Innvandreråd, Bijan Gharahkhani i talen ved minnestedet etter 22. juli, på Gamle Kirkeplass. 

Arkiv 2015

Stor innvandrer-interesse for politikk og valg

Tusen takk for at dere tok dere tid til å stille opp og gi oss denne orienteringen. Det sa en av våre nye landsmenn på gebrokkent norsk. Men han var dypt takknemlig for at de lokale politikerne tok seg tid til å komme og svare på alle mulige spørsmål om valg og politikk.Det var Buskerud Innvandrerråd (BIR) som sto bak samlingen i samarbeid med Øvre Eiker kommune. De fleste av de frammøtte er for tiden elever ved Voksenopplæringen i Hokksund, og norskkunnskapene er sterkt varierende. Likevel var det stor interesse og mange stilte spørsmål om hva politikerne kunne bidra med i tillegg til generelle politiske saker.

Arkiv 2015

En soleklar tillitserklæring 

Venstres Yousuf Gilani blir ny varaordfører i Drammen etter valget. Til Utrop sier han posten handler om politisk dyktighet og ikke hudfarge eller opprinnelse. Valgresultatet i Drammen førte til at den sittende ordføreren Tore Opdal Hansen (Høyre) fikk velgernes tillit og kunne fortsette i fire år til.Samtidig kunne NRK for to dager siden rapportere at de fire partiene Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet inngikk et valgteknisk samarbeid, hvor Venstre stakk av med varaordførervervet. Og dermed blir Yousuf Gilani Drammens neste varaordfører, den første i historien med norsk-pakistansk familiebakgrunn.

Arkiv 2015

Vi bygger broer 

13 flyktninger fra seks ulike nasjoner, jobbet dugnad for å hjelpe de eldre beboerne i leilighetskomplekset i Hokksund. Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Bijan Gharahkhani fra Nav. 

Seks nasjoner var representert da vaske- og ryddedugnaden i Rådhusgata 2 gikk av stabelen for sjette år på rad. Det gir meg mye å få lov til å hjelpe de gamle, og ikke minst bli kjent med dem, sier Justin Bwinja mens han pusser vinduer etter alle kunstens regler. 

Arkiv 2015

22. juli bør bli fridag

Bijan Gharahkhani vil at 22. juli blir nasjonal fridag. Han er skuffet over at Drammen ikke har noen offisiell markering. Denne dagen er så viktig at den aldri må glemmes - den kan ikke glemmes. Derfor er det viktig at 22. juli blir markert, mener leder i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkhani. 

En drøy uke før fireårsdagen for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, mener han at 22. juli bør bli en nasjonal fridag. Han mener det er viktig å vise at 22. juli 2011 var en helt spesiell dag.

Arkiv 2015

Gaustatoppen 14.juni 2015 

Buskerud Innvandrerråd tok med seg den søndag den 14.juni nærmere 60 spente voksne, ungdommer og barn med seg til taket av Norge. Gaustatoppen var en godt organisert og planlagt tur, for å markere at 2015 er friluftsåret. BIR opplevde en enorm interesse for denne turen, det var dessverre mange som ikke fikk bli med denne gangen. 

De heldige som ble med, fikk en opplevelsesrik tur i den vakre norske naturen. Værgudene var også på riktig side, og solen skinte på en skyfri himmel, slik at utsikten var helt klar, og de som gikk helt til topps kunne se en sjettedel av Norge. Det var mange som aldri hadde vært på et fjell før, og kjent den norske naturen så tett på seg. Deltagerne fikk mersmak, og begynte å planlegge neste utflukt til et annet sted i vakre Norge. Bijan Gharakhani, leder Buskerud Innvandrerråd kunne puste lettet ut etter en tur som var en stor suksess. Denne turen ble ledet av styret i Buskerud Innvandrerråd, med Bijan i spissen, og Buskerud Fylkeskommune samt INLO som samarbeidspartnere. 

Arkiv 2015