Vi står sammen mot terror og vil vise at kjærlighet er større enn hat

Takk for en flott dag sammen for fred og respekt og samhold .Vi har i dag holdt vakt utenfor det katolske kirke i Drammen etter initiativ fra det Tyrkiske moskeen i Drammen . Det var representanter fra DOTL, Fjell Kirke, Det Tyrkiske Trossamfunn í Drammen og Omegn, Tamilske Tempelet, Hindu Senteret og Buskerud Innvandrerråd og Drammen moske og mange andre.

Hensikten med denne markeringen var å fremheve at alle har rett til å være trygge i sine bønn og vise solidaritet med våre katolske venner etter terror angrepet i Siri Lanka. det nå er svært viktig å vise at folk flest respekterer hverandre, uavhengig av av tro, livssyn, hudfarge og etnisitet.

Bijan Gharahkhani