Felles opplæringsdag

Felles opplæringsdag

En flott felles opplærings i dag lørdag den 7. mars 2020 fra kl 10:00 til 14:00 på Rådhuset i Hokksund. For alle rådene i Øvre Eiker kommune, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Innvandrerutvalget. 

Jeg som leder Buskerud Innvandrerråd hadde opplæringsansvaret til Innvandrerråd i Øvre Eiker kommune. Har gitt god veiledning og råd til medlemmer om hvordan være et godt råd og samarbeid til alle beste til byen beste! En vellykket dag.

Buskerud Innvandrerråd

Bijan Ghrahkhani

07.03.2020