Gjestbud 2019

Gjestbud

Buskerud Innvandrerråd er en stolt samarbeidspartner og gratulerer styret i Gjestebud med et godt gjennomført arrangement på søndag 27, oktober på Union i Drammen .som var 15. års jubileum for Gjestebud i Drammen.Samhold,Respekt ,Dialog,Vi tar vare på de demokratiske verdiene våre her i Norge!