Historisk årsmøte i Buskerud Innvandrerråd

Historisk årsmøte i Buskerud Innvandrerråd

Fantastisk med nytt styre der 6 av 10 er dyktige kvinner! I sin åpningshilsen til årsmøtet trakk leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud, Tonje Kristensen, fram viktigheten å ha dialog og godt samarbeid med BIR.

Kultursjef i Utviklingsavdelingen, Jon Endre Røed Olsen, skrøt av samarbeidet med Buskerud innvandrerråd. -Jeg er stolt av det dere får til i den veldig, veldig, viktige jobben dere gjør, som han sa. Dette viser også den fyldige årsberetningen. Takk til dyktige årsmøte leder Åse Klundelien! og alle dere andre!