For første gang opplevde vi rasisme og dødstrussel

MENINGER22. juli 1995 samles politifolk fra hele Buskerud med ekstraforsterkning fra hovedstaden i Hokksund. Øvre Eiker hadde fått nynazist-stempel og var på hele landets lepper.

Dagen ble starten på den store toleransedugnaden og folkebevegelsen «Øvre Eiker viser ansikt», med folk som Svein Ludvig Larsen, Johan Buttedahl og Øivind Birkeland i spissen. Eikværingene strømmet til gatene for å demonstrere mot nynazisme og rasisme. I årene etterpå blomstrer en storstilt verdivekkelse i Eiker-bygda som jeg har hatt gleden av å delta i. Hele bygda sto sammen. Les mer...


Mottok drapstrusler fra Vigrid og kjempet mot lokal karikatur-krig

For to år siden varslet Bijan Gharahkhani at han skulle slutte som leder i Buskerud innvandrerråd. Nå er han gjenvalgt til å starte på sitt 15. år. - De ville ikke la meg slutte.

Hvem: Bijan Gharahkhani (61)

Hva: Leder for Buskerud Innvandrerråd i 14 år. Han er også kommunestyrepolitiker for Arbeiderpartiet, aktiv i folkeaksjonen Øvre Eiker viser ansikt - og så er han pappaen til stortingspolitiker Masud Gharahkhani.

Hvorfor: 28. mai ble han gjenvalgt som leder for Buskerud Innvandrerråd. Les mer...


Bijan gjenvalgt som leder


Bijan Gharahkhani er gjenvalgt som leder for Buskerud Innvandrerråd (BIR). Han har 14 års erfaring som leder for rådet. 

Det er stor ære og tillit og stor ansvar å være brobygger, sier leder for BIR, Bijan Gharahkhani.Han er utrolig takknemlig for støtten han har fått fra alle medlemmene til rådet. Gharahkhani går dermed på sitt 15. år som leder for BIR.

Brobygger Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en paraply-organisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud, og også ett av landets mest aktive innvandrerråd.Rådet er ett aktivt organ og har vært med på å forme det flerkulturelle Buskerud.

Ildsjelen bak rådet er Bijan Gharahkhani, far til kjent lokal og nå nasjonal politiker, Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet.I begynnelsen hadde rådet bare en kvinnelig styremedlem, men nå består rådet av 60 prosent kvinner. Les mer...

BIR ÅRSMØTE 2020

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte
Torsdag 28. mai 2020 kl. 17.00 i Folkets Hus Øvre Torggate 9, 3017 Drammen

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til dette årsmøtet. Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, som har stemmerett. 

Årsmøtet er BIRs øverste organ. Les mer...

Koronavirus "covid-19"

Koronavirus "covid-19"

Det er en svært spesiell situasjon vi har i landet vårt. Likeverdige helsetjenester er opptatt av å nå ut med viktig informasjon til befolkingen på flere språk om Korona. Kan du/dere hjelpe oss å dele informasjon i linken her i ditt/deres nettverk. 

Det ligger både skriftlig informasjon og videoer på mange språk. Mye er linket til fra Viken sine internettside. 


Felles opplæringsdag

En flott felles opplærings i dag lørdag den 7. mars 2020 fra kl 10:00 til 14:00 på Rådhuset i Hokksund. For alle rådene i Øvre Eiker kommune, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Innvandrerutvalget. Les mer...

Flerkulturell juletrefest Ringerike og Hole Røde Kors.

Takk til Ringerike og Hole Røde Kors som i samarbeid med Ringerike kommune, inviterte meg til flerkulturell juletrefest i dag onsdag den 18, desember fra kl 16:30 til 20:30. Vi har delt ut gave til 80 barn.Takk for at dere gjør denne gode jobben. Les mer...

Lærinngs pris 2019

Tusen takk og veldig hyggelig å ha mottatt lærings pris 2019 under middag på Tyrifjord Hotell, Vikersund i dag tirsdag den 3, desember! Voksenopplæringsforbundet i Buskerud (VOFO) er en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Buskerud. les mer...


Gjestbud

Buskerud Innvandrerråd er en stolt samarbeidspartner og gratulerer styret i Gjestebud med et godt gjennomført arrangement på søndag 27, oktober på Union i Drammen .som var 15. års jubileum for Gjestebud i Drammen.Samhold,Respekt ,Dialog,Vi tar vare på de demokratiske verdiene våre her i Norge ! Les mer...

LO Buskerud regionkonferansen

Den 24 og 25 oktober ble historisk og det er den siste i LO Buskerud regionkonferansen for før de går inn i det nye fylket Viken og LO går inn i sin nye organisasjon, LO Viken Oslo .til å komme på regionkonferanse i Drammen til et godt og viktig bidrag til de viktige tillitsvalgte og takk for et godt samarbeid gjennom mange år med deg Jan Petter Gundersen og Lo Buskerud!. Les mer...

Globus festivalen

Gratulerer til de dyktige arrangørene av Globus festivalen, og en vel gjennomført dag med et flott program som samlet hele verden på et torg lørdag 21, september i Drammen. Tusen takk for en fin dag og et herlig publikum som har møtt opp på Globus festivalen 2019. Les mer...


Norske tyrkere i Drammen

Vi feriert 50 år med Norske tyrkere i Drammen.En stor takk til alle tyrkiske organisasjonene som bidrart til en flott feiring på fredag 11, oktober på Drammen Teater. Les mer...

TV-aksjonen NRK 2019 går til CARES arbeid

TV-aksjonen NRK 2019 går til CARES arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.

Buskerud Innvandrerråd ved Bijan Gharahkhani er med i fylkesaksjonskomiteen i TV-aksjonen i Buskerud. Årets første møte var tirsdag den 11, juni. :) CARES er årets TV-aksjonsmottaker organisasjon.

Vi står sammen mot terror og vil vise at kjærlighet er større enn hat.

Takk for en flott dag sammen for fred og respekt og samhold .Vi har i dag holdt vakt utenfor det katolske kirke i Drammen etter initiativ fra det Tyrkiske moskeen i Drammen . Les mer...


Innvandrerrådet arrangerte politisk paneldebatt

Innvandrerrådet arrangerte politisk paneldebatt

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:24.05.2019 10:53​Onsdag 22. mai arrangerte Buskerud innvandrerråd paneldebatt i rådhuset. Les mer...

Drammen Live24 - Kvinnene for første gang i flertall i Buskerud Innvandrerråd - drm24.no

Dette er historisk og jeg er veldig glad for at vi har klart å få med oss kvinnene, sier en fornøyd leder for rådet, Bijan Gharahkhani. Han har vært leder i 14 år, og forteller at de i 2019 kommer til å satse enda hardere for å få til en vellykket integrering og bedre likestilling.drm24.no.  Lesd mer...

Historisk årsmøte i Buskerud Innvandreråd

Fantastisk med nytt styre der 6 av 10 er dyktige kvinner! I sin åpningshilsen til årsmøtet trakk leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud, Tonje Kristensen, fram viktigheten å ha dialog og godt samarbeid med BIR. Les mer...


Paneldialog om islamofobiBuskerud 

Innvandrerråd inviterte til paneldialog om islamofobi og viktigheten av å ha en handlingsplan mot islamhets. Det var på søndag den 07. april kl 15.00, ved den Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen Rømers vei 4 (tyrkisk moske). Kadaffi Zaman skal ledet dialogen, og i panelet hadde vi: Redaktør i Dagsavisen Fremtiden Katrine Strøm, Muhammed Qasim Ali, Kjell Ivar Berger, Prost i Drammen, representant fra politiet, Haydar Ozbal, Asad Qasim, Mustafa Gezen, Sheikh Mahmoud Jalloul m.flDet ble enkel bevertning.Dette var et samarbeid mellom Buskerud Innvandrerråd og det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen, og det var et vellykket dag med over 60 personer og gode debatt. Les mer...

Møte Buskerud innvandrerråd og Pensjonistforbundet

I dag Torsdag 28, mars 2019 var jeg i møte med Pensjonistforbundet, som organiserer 250 000 av landets pensjonister. Det er viktig at også pensjonister med innvandrerbakgrunn holder seg oppdatert på eldrepolitikk og pensjon, og engasjerer seg i disse temaene. Her jeg sammen med: Forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær: Harald O. Norman og Kommunikasjonssjef: Bjørg Karin Buttedahl. Her er lenke til våre hjemmesider: www.pensjonistforbundet.no. Les mer...

Jeg har deltatt i mange år i flerkulturell julefest i samarbeid med Ringerike kommune, Ringerike Røde Kors og barnehager og asylmottaket på Røde Kors-huset i Hønefoss.

Tanken bak det hele er at barn med ulik nasjonalitet og religion skal få oppleve norsk juletrefest, Takk til de mange som står bak for at i mange år jeg som leder av Buskerud Innvandrerråd sammen deler ut gaver til barna og er med på det flotte opplegget. Les mer...